Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zgodnie z Ustawą nr 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie świadczenia usług w zakresie społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, ogólne informacje dot. niniejszej strony internetowej zostały przedstawione poniżej:
 
Właściciel:
Gorlan Polska Sp. z o. o.
Adres:
ul. Wielki Rów 40b
87-100 Toruń
Tel.: +48 56 623 14 65
E-mail: polska@gorlanteam.com
 
Wpisana do KRS pod nr: 0000373334 przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS
NIP PL 879 264 38 57
REGON 340850287
Firma GORLAN POLSKA zezwala na dostęp do strony internetowej www.polska.gorlanteam.com na warunkach określonych poniżej:
1. Prawa własności względem projektu, treści i fotografii zawartych na stronie internetowej: www.polska.gorlanteam.com w tym logo należą do firmy GORLAN POLSKA i/lub jej dostawców. Powyższe elementy są chronione przez prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.
 
2. Użytkownik może wydrukować lub skopiować wszystkie te elementy, pod warunkiem, że będą one przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Wszystkie formy reprodukcji, dystrybucji lub rozpowszechniania w celach komercyjnych, jak również próby wprowadzania poprawek lub zmian bez uprzedniego upoważnienia od firmy GORLAN POLSKA są zabronione.
 
3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika zostaną zapisane w bazie danych należącej do firmy GORLAN POLSKA oraz zarejestrowanej w agencji ochrony danych.
 
Celem gromadzenia danych jest dalsza korespondencja z firmą GORLAN POLSKA, która została zainicjowana przez Użytkownika. Powyższe dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania materiałów technicznych, handlowych i reklamowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika w sposób wyraźny stanowi upoważnienie dla firmy Gorlan Polska do wykorzystywania przekazanych danych osobowych w celach określonych powyżej.
 
Bez uszczerbku dla powyższego, jeżeli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywać materiałów technicznych, handlowych lub reklamowych, które zostały określone w poprzednim ustępie, wtedy należy przesłać stosowną wiadomość na adres e-mail: polska@gorlanteam.com
 
Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, odwołania, zmiany, poprawy lub usunięcia swoich danych, jeżeli potwierdzi swoją tożsamość, kierując powyższe potwierdzenie na adres:
 
Gorlan Polska Sp. z o.o., ul. Wielki Rów 40b, 87-100 Toruń lub polska@gorlanteam.com
 
Firma GORLAN POLSKA gwarantuje zachowanie poufności danych przechowywanych w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto firma zobowiązuje się nie przekazywać lub nie przenosić jakichkolwiek danych osobowych dowolnego Użytkownika bez jego uprzedniej wyraźnej zgody.