Przełączniki I-0-II oraz przełączniki obejściowe (bypass)