Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC)

Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC)

Kontrola stanu wkładek topikowych dla systemu trójfazowego, do 690 V, kompatybilna z rozłącznikami TRIVER+ wielkości NH 00/1/2/3.

Urządzenie zostało opracowane specjalnie do stosowania w rozłącznikach bezpiecznikowych listwowych. Zachowuje wszystkie właściwości rozłączników TRIVER+ w sensie właściwości dielektrycznych i wytrzymuje typowe warunki temperaturowe w instalacjach rozdzielczych nN.

Dostępne są urządzenia w wersji elektronicznej i elektromechanicznej.

udostępnij na:

Google+

  • Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych

    Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych