Rozwój organizacyjny

Rozwój organizacyjny

Logo EFQM

Nasi pracownicy są siłą napędową naszego rozwoju. Siłą, która nieustannie udoskonala modele oraz systemy zarządzania, wzmacniając wewnętrzną organizację firmy.

Mapa procesów

Mapa de procesos

PR-1 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
PR-2  ZARZĄDZANIE ODBIORCAMI KRAJOWYMI
PR-3 PRODUKTY-PROCESY BADANIA I ROZWÓJ
PR-4 ZARZĄDZANIE ODBIORCAMI ZAGRANICZNYMI
PR-5 PLANOWANIE - PRODUKCJA - DOSTAWA
PR-6 ZARZĄDZANIE ROZWOJEM SYSTEMÓW
PR-7 ZARZĄDZANIE I ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
PR-8 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I WIEDZĄ
PR-9 ZARZĄDZANIE FINANSAMI
PR-10 ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI
PR-11 ZARZĄDZANIE KLUCZOWYMI PARTNERAMI